Data Engineer (Ngành Ecommerce, Big Data) | 40HRS

Data Engineer (Ngành Ecommerce, Big Data)

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 02-01-2024

Salary: Competitive

Email: vananh.nguyen@40hrs.vn

Job Description

• Thu thập và xử lý dữ liệu từ các trang Thương mại điện tử (đến 300 triệu sản phẩm mỗi ngày) phục vụ các

sản phẩm của công ty.

• Theo dõi và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

• Hợp tác cùng các đội ngũ khác để tích hợp dữ liệu vào sản phẩm và quy trình của công ty.

 

Job Requirements

• Kiến thức về Data Collect, Web Crawler, Data Scraping, …

• Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Có kinh nghiệm thu thập và xử lý dữ liệu lớn bằng Python

hoặc Java là một lợi thế.

• Kiến thức và kinh nghiệm làm việc về một trong các loại CSDL: Postgres, Elasticsearch.

• (Điểm cộng) Có kinh nghiệm với một trong các framework, thư viện lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop,

Spark, Kafka,…)

• (Điểm cộng) Đã có các project tự làm từ đầu tới cuối, liên quan tới data.

• Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ và khả năng tổ chức công việc hiệu quả.

 

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.