GĐ Điều Hành | 40HRS

GĐ Điều Hành

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-11-2023

Salary: Competitive

Email: linh.chu@40hrs.vn

Job Description

1. Xây dựng chiến lược phát triển của công ty nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, xứ mệnh và định hướng phát triển của Công ty. 2. Chỉ đạo việc xây dựng và kiểm soát, giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách và quy trình hoạt động của Công ty 3. Giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp để Công ty đạt được mục tiêu đã đề ra 4. Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, quản lý nguồn nhân lực và các hoạt động khác. 5. Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh 6. Quy mô nhân sự 100 

Job Requirements

YÊU CẦU: • Có bằng cấp đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, kinh tế, công nghệ hoặc các lĩnh vực liên quan; • Có kiến thức về điều hành, quản trị doanh nghiệp; • Có kinh nghiệm quản trị sản phẩm liên quan đến quản trị sản phẩm, sales B2B; • Có khả năng quản lý tài chính và đưa ra quyết định tài chính chiến lược • Có sự năng động, có khả năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, quyết đoán và nhiệt huyết trong công việc • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Giám đốc/TP kinh doanh hoặc 3 năm làm Giám đốc điều hành tại các Công ty trong lĩnh vực Công nghệ, truyền thông có quy mô nhân sự tương đương;

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.