Project Sales Manager | 40HRS

Project Sales Manager

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 18-01-2021

Salary: Negotiate

Email: trang.lelinh@40hrs.vn

Job Description

1.      Quản lý

ü  Lập các danh sách dữ liệu về chủ đầu tư, các công ty thiết kế, tổng thầu xây dựng để lên kế hoạch đi thăm và tạo quan hệ tốt với họ

ü  Lên kế hoạch bán hàng/quy trình cho nhóm để đạt được doanh số bán hàng chung

ü  Lập KPI cho từng sales (nhân viên) để đạt được mục tiêu doanh số bán hàng với khu vực được phụ trách

ü  Đào tạo cho nhân viên bán hàng kỹ năng bán hàng

ü  Kiểm tra nhân viên, đi thăm khách hàng cùng nhân viên để nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên và đưa ra kế hoạch để phát triển bản thân cho nhân viên

ü  Tổ chức họp hàng tuần với nhân viên bán hàng để chắn chắn kế hoạch kinh doanh được triển khai đúng.

ü  Báo cáo/chịu trách nhiệm trực tiếp lên giám đốc bán hàng về tình hình kinh doanh công ty

ü  Quản lý nhân viên sales admin, customer service trong việc gọi điện và hỗ trợ khách hàng

2.      Bán hàng dự án (Sales)

Trực tiếp phụ trách các khách hàng lớn (chủ đầu tư, tổng thầu thiết kế, tổng thầu thi công), cần nhiều kỹ năng về bán hàng và mang lại hợp đồng về cho công ty

3.      Chiến lược

ü  Phân tích đối thủ cạnh tranh: điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra chiến lược bán hàng thích hợp

ü  Quan hệ với các chủ đầu tư lớn cho các dự án trọng điểm để phát triển thương hiệu

ü  Phát triển các kênh bán hàng khác ngoài  dự án như kênh đại lý để tang doanh số về cho công ty

Job Requirements

ü  Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, kinh tế hoặc các chuyên nghành khác liên quan

ü  Độ tuổi từ 32 tuổi trở lên, có ít nhất tối thiều 3 năm quản lý về bán hàng dự án và bán hàng qua kênh phân phối khác (đại lý)

ü  Có kỹ năng bán hàng tốt (kỹ năng nói và viết) và kỹ năng gây ảnh hưởng tới người khác tốt

ü  Có kỹ năng làm việc teamwork, khả năng làm việc với áp lực cao, tính mở với học điều mới và dám áp dụng

ü  Làm việc dưới áp lực cao và làm thêm được

ü  Chấp nhận đi công tác xa khi công ty yêu cầu (công tác ngắn ngày)

ü  Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng quạt công nghiệp hoặc các sản phẩm tương đương

 

ü  Có quan hệ sâu rộng với các chủ đầu tư, công ty thiết kế và các tổng thầu

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.