GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CƠ ĐIỆN | 40HRS

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CƠ ĐIỆN

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 20-12-2022

Salary: Negotiate

Email: trang.lelinh@40hrs.vn

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu mô hình vận hành hiện tại và đề xuất phương án vận hành, cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển.

- Thiết kế hệ thống quy trình vận hành, giám sát tuân thủ, đánh giá cải tiến quy trình.

- Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ thực thi các công việc đấu thầu, tổ chức triển khai thi công, thanh quyết toán, bảo hành các dự án cơ điện.

- Lập kế hoạch, báo cáo và bám sát tình hình tài chính triển khai dự án (P/L), phân bổ nguồn tài chính hợp lý thực hiện các dự án và các công việc cụ thể theo kế hoạch.

- Tạo dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ với Chủ đầu tư, đối tác…

- Ký các chứng từ và các hợp đồng, giao dịch theo thẩm quyền;

- Ký các văn bản quản lý Công ty theo thẩm quyền.

Job Requirements

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ/Điện hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương/ Giám đốc dự án trong trong các công ty tổng thầu cơ điện, dự án có giá trị > 100 tỷ

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.