[Hà Nội] FullStack Developer (ngành Ecommerce, Big Data) | 40HRS

[Hà Nội] FullStack Developer (ngành Ecommerce, Big Data)

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 02-01-2024

Salary: Competitive

Email: vananh.nguyen@40hrs.vn

Job Description

• Xây dựng và Phát triển các sản phẩm chủ chốt của công ty (như Metric.vn, BeeCost.vn và

BeeCost Extension)

• Đóng góp vào quá trình xây dựng sản phẩm dựa trên Big Data, với mục tiêu tăng cường trải

nghiệm mua sắm trực tuyến cho 50 triệu người dùng và hỗ trợ 1 triệu người bán hàng trong việc

kinh doanh hiệu quả.

• Xử lý sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả dưới tải cao.

• Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác, đảm bảo tích hợp tính năng sản phẩm theo yêu cầu của

khách hàng và cải thiện liên tục quy trình vận hành.

Job Requirements

• Cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Fullstack Developer.

• Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và kinh nghiệm với các framework frontend như

VueJS, NuxtJS, React…

• Kinh nghiệm lập trình bằng Python và Java, bao gồm FastAPI, Django, Spring Boot.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề ở mức độ cao.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý lượng truy cập lớn (ví dụ: 10 triệu truy cập/ngày).

• Thành thạo các công nghệ Backend (Python, Java – FastAPI, Django, VertX, Java SE, ...),

Database (Postgres, Elasticsearch, Redis, JSON/Binary files, Key-Value DB), Frontend

(Javascript, VueJS, NuxtJS). Khả năng phát triển các Stack công nghệ mới là một lợi thế.

• Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ và khả năng tổ chức công việc hiệu quả.

STACK CÔNG NGHỆ

Bạn không bị giới hạn trong việc tạo ra các stack công nghệ mới. Danh sách dưới đây là stack công

nghệ hiện tại:

• Backend: Python, Java (FastAPI, Django, VertX, Java SE, v.v.)

• Database: Postgres, ElasticSearch, Redis, File JSON/Binary, Key-Value DB

• Frontend: Javascript, VueJS, NuxtJS.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.