Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật | 40HRS

Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 31-01-2023

Salary: 150,000,000 - 180,000,000 VND / Monthly

Email: thuy.pham@40hrs.vn

Job Description

Phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư cho các Dự án của Công ty và các
đơn vị trong hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:
- Chỉ đạo công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư
trình HĐQT để phê duyệt chủ trương về mặt nội bộ (BC FS2)
- Chỉ đạo công tác lập phương án thiết kế các loại quy hoạch (quy
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), thiết kế tổng mặt bằng và
phương án kiến trúc (bao gồm cả việc điều chỉnh các phương án, hồ
sơ này);
- Chỉ đạo công tác lập hồ sơ chấp thuận đầu tư khu đô thị, lập Dự án
đầu tư trình HĐQT/ĐHCĐ phê duyệt theo thẩm quyền (bao gồm việc
trình duyệt thiết kế và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt hồ sơ
điều chỉnh các phương án);
- Chỉ đạo công tác lập hồ sơ thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả
thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ xin
thỏa thuận chuyên ngành, thẩm tra, thẩm định cấp phép xây dựng
(bao gồm việc trình duyệt concept quy hoạch, thiết kế và phê duyệt
nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh các phương án)
- Chỉ đạo các công tác chuẩn bị đầu tư khác

 

Quản lý, giám sát công tác quản lý thi công xây lắp các Dự án của Công
ty và các đơn vị trong hệ thống với vai trò đại diện Chủ đầu tư, bao
gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:

 

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn thiết kế,
tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp
- Chỉ đạo công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công, nhà
cung cấp vật tư, thiết bị để phục vụ cho các dự án do Công ty làm chủ
đầu tư;
- Chỉ đạo công tác lập tiến độ, biện pháp thi công, dự toán gói thầu,
triển khai thi công các dự án;
- Chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao các hạng mục
công trình, công trình, dự án đưa vào sử dụng;
- Chỉ đạo các công tác quản lý thi công xây lắp khác

 

Quản lý công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá, tổng hợp đề
xuất ý tưởng đầu tư của các dự án, công tác nghiên cứu và phát
triển các loại hình sản phẩm bất động sản xanh bền vững
bao gồm
nhưng không giới hạn ở các công việc:
- Chỉ đạo nghiên cứu, phân tích đánh giá, tổng hợp đề xuất ý tưởng
đầu tư của các dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển các loại hình
sản phẩm bất động sản xanh bền vững và hiệu quả;
- Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn
đầu tư nội bộ; Nghiên cứu phát triển các mô hình sản phẩm bất
động sản đặc sắc cho thương hiệu VPI;
- Kiểm soát chất lượng thiết kế ý tưởng, phát triển và triển khai xây
dựng các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình Công ty
theo mục tiêu xanh - bền vững và tiêu chuẩn quy chuẩn nội bộ đã
được phê duyệt.

 

Chỉ đạo xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn của Ban trực tiếp phụ trách.
5 Quản trị và xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ
thiết kế, kỹ thuật trong hệ thống
6 Nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của các Ban phụ trách trực
tiếp, theo Quy chế phân quyền của Công ty và/hoặc phân công của
HĐQT/TGĐ.

Job Requirements

Bằng cấp Đại học trở lên các ngành kiến trúc, xây dựng công trình
Chứng chỉ nghề
Ngoại ngữ Tiếng anh giao tiếp tốt
Ứng dụng CNTT
Kinh nghiệm Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các tập đoàn Bất
động sản.
Có kinh nghiệm và am tường lĩnh vực Quản lý thiết kế, Quản lý Thi công
xây dựng, Đầu tư Kinh doanh BĐS.
Yêu cầu bổ sung Nắm và hiểu được thị trường của các công ty trong cùng ngành nghề

 

Độ tuổi
Phẩm chất cá
nhân
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm; Trung thực, cẩn trọng,
quyết đoán.
Kỹ năng bổ trợ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch tốt
Kỹ năng thuyết phục, tạo ảnh hưởng tốt
Khả năng nghiên cứu kiến thức, công nghệ mới
Có khả năng tổng quát các vấn đề kỹ thuật
Có nhiều mối quan hệ và nắm thông tin thị trường BĐS tốt
Khả năng ngoại giao tốt
Có Kỹ năng đàm phán, thương thảo, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ,
Khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.