Giám đốc chiến lược (quản lý, điều phối dự án triển khai chiến lược) | 40HRS

Giám đốc chiến lược (quản lý, điều phối dự án triển khai chiến lược)

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 31-01-2023

Salary: 80,000,000 - 100,000,000 VND / Monthly

Email: thuy.pham@40hrs.vn

Job Description

- Tham mưu, tổ chức và điều phối quá trình xây dựng chiến lược phát triển của hệ thống;
- Theo dõi, đánh giá tổng thể quá trình thực thi chiến lược và đề xuất điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp thực tế hoạt động, tình hình kinh tế, thị trường, …và những tác động khác ảnh hưởng tới chiến lược của tổ chức.
- Phối hợp với các bộ phận/phòng/Ban xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược, sáng kiến chiến lược

Job Requirements

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về Quản lý, điều phối dự án triển khai chiến lược,  trong đó ít nhất 05 năm làm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.